www.chalter.es

Home » GALVANITZATS » CONSELLS
A+ R A-

CONSELLS PER A LA GALVANITZACIO

imagen02

Per les característiques de la galvanització en calenta, creiem interessant informar-li d'alguns defectes que poden aparèixer en els seus materials una vegada galvanitzats i com evitar-los.

Ens podem trobar els següents defectes:

 

 

 

Deformacions i trencament de soldadures:

 

Quan en una mateixa construcció combinem materials de diferents espessors podem provocar una deformació. No oblidem que la galvanització es produeix a 450ºC i que el ferro tindrà diferents velocitats d'escalfament i refredament en funció del seu espessor o fabricació.

 

 

 

 

Això provocarà tensions en la peça, si no es preveu en el disseny, que poden ocasionar els defectes que il·lustrem en les fotografies.


Sobretot si la soldadura és poc consistent, pot succeir com a la foto de l'esquerra, que la tensió alliberada i la temperatura han provocat el seu trencament.

 

 

 

Excés de Zinc (l'efecte Sandelin):

A la foto podem veure dues estructures iguals amb acabats molt diferents. Aquest defecte es deu a la composició química del ferro. Per això és importantque sol·liciti al seu proveïdor un material adequat per galvanitzar i que, en cas de grans partides, faci una prova de qualitat del ferro per comprovar el seu aspecte final.

 

Desgraciadament ens trobem més vegades de les quals desitgem amb construccions on s'ha usat un passamans o un tub recuperat d'una altra partida. Encara que abans de galvanitzar l'aspecte pugui ser similar a la vista, el resultat final pot ser molt diferent i espatllar l'aspecte de la peça o estructura galvanitzada.

 

 

 

 

 

 

Quan el ferro té un contingut en Silici entre 0,004% i 0,12% i també per sobre del 0,25%, es produeix un creixement inevitable de l'aliatge Zinc-Ferro (Efecte Sandelin) formant recobriments de superfície rugosa i aspecte gris fosc.


El Fòsfor també provoca excés de reactivitat Zinc-Ferro.i una altra partida. Encara que abans de galvanitzar l'aspecte pugui ser similar a la vista, el resultat final pot ser molt diferent i espatllar l'aspecte de la peça o estructura galvanitzada.

 

 

 

 

 

  

 

 

La composició recomanada de l'acer és la següent:
Carboni < 0,30% ; Silici < 0,30% ; Fòsfor < 0,50% ; Silici + 2,5 x Fòsfor < 0,090%

  

Defectes per deficient evacuació de líquids:

 

 

 

Aquesta foto il·lustra com la deficient evacuació del Zinc provoca una acumulació en els "racons cecs" de la peça. Per evitar aquest problema cal practicar els orificis suficients o deixar buits per on el Zinc pugui fluir lliurement quan surti la peça del bany.

 


 

 

 

 

 

Però la falta d'orificis també pot provocar l'efecte contrari. En aquest cas ni els líquids de preparació, ni el Zinc fos poden arribar fins a la cambra d'aire que es produeix en introduir aquesta peça en les successives cubes. Com es pot veure, aquest espai quedarà sense galvanitzar.

 

 

 

 

 

Aquest problema s'acreix en estructures tubulars o dipòsits, si no facilitem el flux de Zinc per l'interior fins i tot la peça pot surar, sent impossible la seva galvanització. El Zinc fos té una densitat de 7,2 , per això li sol·licitem que tingui en compte en el disseny els orificis necessaris per a l'entrada i sortida de líquids.

 

 

 

També podem tenir un problema d'esquitxades quan superposem peces. Si la soldadura no segella hermèticament el minúscul espai que queda entre ambdues peces, l'àcid del decapat quedarà retingut en aquest petit espai. En submergir la peça en la cuba de Zinc, les altes temperatures provoquessin la sortida explosiva d'aquest àcid, esquitxant les zones confrontants.

 

 

 

 

 

Altres defectes:

 

 

 

 

En aquest deployé tenim un defecte típic de difícil solució. Està "tela" de Zinc solament pot ser retirada de forma manual, amb el consegüent cost de mà d'obra que comporta.

 

 

 

 

 

Hem volgut fer un breu resum dels defectes més habituals, si necessita informació complementària no dubti a usar el nostre formulari de contacte.